DOLLICIOUS With Love&Passion

20 vuotta rakkaudesta rotuun

DOLLICIOUS With Love&Passion

20 vuotta rakkaudesta rotuun

 

Dollicious-pennun varauskäytäntö

Mikäli haluat lisätietoja pennuistani, ota yhteyttä ja kerro itsestäsi ja perheestäsi ja millaista pentua toivot perheeseesi.

Varauksia ei koskaan tehdä pelkkien yhteydenottojen, tekstareiden, sähköposti- tai Whatsapp-viestien perusteella. Alustava varaus sekä pentutreffit voidaan sopia puhelimitse puhelinkeskustelun perusteella, kun pennut ovat syntyneet ja näen millaisia pentuja minulla on tarjolla. Lemmikkipennuilla alustava varaus on voimassa sovittuun päivään saakka, jonka jälkeen varaus raukeaa, ellei ostaja pidä säännöllisesti yhteyttä eikä pentua ole tultu katsomaan sovitusti. Pentutreffeille pääsee aikaisintaan, kun pennut ovat 7-8 viikkoisia.

Pennusta maksetaan varausmaksuna 300€ välittömästi sen jälkeen, kun pennun kaupasta on tapaamisella yhteisesti sovittu. Varaus on siis molempia osapuolia sitova, ja varausmaksua en ole velvollinen palauttamaan, mikäli ostaja peruuttaa varauksen kissasta riippumattomista syistä.

Mikäli pennussa ilmenee varauksen jälkeen ennen luovutusta jokin perinnöllinen sairaus tai virhe, joka oleellisesti vaikuttaa pennun myyntiin sekä terveyteen, palautan varausmaksun aina tai varaus voidaan yhteisestä sopimuksesta siirtää johonkin muuhun vapaana olevaan pentuun.

Mikäli pennun tai kissan kaupassa ilmenee erimielisyyksiä, eikä kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä saada soviteltua osapuolten keskinäisellä neuvottelulla, kuluttajasuojalain mukaan osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. Mikäli sovintoneuvottelun jälkeenkään osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen riita-asiassa, voi ostaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta