DOLLICIOUS With Love&Passion

20 vuotta rakkaudesta rotuun

DOLLICIOUS With Love&Passion

20 vuotta rakkaudesta rotuun

 

Dollicious-pennun varauskäytäntö

 

Meillä on tällä hetkellä useita alustavia kyselyitä eri värisiin ja eri kuvioisiin lemmikkitasoisiin pentuihin. Mikäli haluat odotuslistalle, ota yhteyttä ja kerro itsestäsi ja perheestäsi ja millaista pentua toivot perheeseesi.

Varauksia ei tehdä pelkkien sähköposti- tai Whatsapp-viestien perusteella. Alustava varaus voidaan sopia puhelimitse puhelinkeskustelun perusteella ja se on voimassa sovittuun päivään saakka, jonka jälkeen varaus raukeaa, ellei pentua ole tultu katsomaan sovitusti. Tämän jälkeen pentua tarjotaan seuraavalle.

Pennuista maksetaan varausmaksu välittömästi sen jälkeen, kun pennun kaupasta on tapaamisella yhteisesti sovittu. Varaus on siis molempia osapuolia sitova, ja varausmaksua en ole velvollinen palauttamaan, mikäli ostaja peruuttaa varauksen kissasta riippumattomista syistä.

Mikäli pennussa ilmenee varauksen jälkeen ennen luovutusta jokin perinnöllinen sairaus tai virhe, joka oleellisesti vaikuttaa pennun myyntiin sekä terveyteen, palautan varausmaksun aina tai varaus voidaan yhteisellä sopimuksella siirtää johonkin muuhun vapaana olevaan pentuun.

Mikäli pennun tai kissan kaupassa ilmenee erimielisyyksiä, eikä kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä saada soviteltua osapuolten keskinäisellä neuvottelulla, kuluttajasuojalain mukaan osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. Mikäli sovintoneuvottelun jälkeenkään osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen riita-asiassa, voi ostaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta